HMKF Møre og Romsdal. Årsmøte

Årsmøte i HMKF Møre og Romsdal. Innkommende saker til årsmøte, må leveres styret 14 dager før.

Detaljer

Dato mandag 07. mars 2022
Kalender Åpen kalender

Sted

Navn Lokalavdeling Møre&Romsdal
Adresse
Skogveien 38
6517 KRISTIANSUND N