HMK sitt medlemsblad og offisielle forum. Utkommer opp til 6 nr i året.

Redaktører: Rolf Ask & Geir Skjelten

Mailadresse: mud-snow@hmkf.no