Historiske Militære Kjøretøyers forening (HMK) ble stiftet på konstituerende
Generalforsamling den 2. november 1971.

Formålet er å bevare enhver type kjøretøy av militærhistorisk betydning,
deler til disse, dokumentasjon og annet materiell med naturlig tilknytning til
kjøretøyene og deres bruk. 

Foreningen vil søke å skape interesse for og kunnskap
om militære kjøretøy som i første rekke er brukt av norske styrker eller
utenlandske styrker på norsk jord, samt skape et miljø av teknisk og forsvarsinteresserte
personer, både på lokalt og sentralt plan.