Norgestreffet 2022

HMK avd. Vestfold arrangerer Norgestreffet 2022 for militære kjøretøy i Kjose ved idylliske Farrisvannet ved Larvik.

Detaljer

Dato mandag 06. juni 2022
søndag 12. juni 2022
Kalender Åpen kalender

Sted

Navn Kjosebygda
Adresse
Kjøreinstruks Kjosebygda ved Farrisvannet i Larvik kommune.