Jeep Historikk
Slik gikk det for seg da Ford og Willys fikk dele kontrakten på Willys MB.
Skrevet av: Frank Berg

(QMC= Quatermaster Corps
OPM= Office of Production Management)
1940 November
Kontrakt sendt til Bantam, Ford og Willys på 1500 biler hver.

1941 Februar
Ford leverer de første av 1500

Mars
Bantam leverer de første av 1500

Mai
Ford leverer de siste av 1500

Juni
Bantam leverer de siste av 1500.
Willys leverer de første av de 1500.
S/N 78401-79900

Juli
QMC indikerer et ønske om at Ford skal bygge 16000 biler av Willys modellen. OPM nekter og pålegger QMC å sende ut dette på annbud til alle involverte. Willys har det laveste budet, men QMC vil gi Ford kontrakten p.g.a sen levering fra Willys. OPM nekter dette. Sent annbud fra Checker Mfg. Company blir avslått siden de ikke laget noen prøvemodell.
William S. Knudsen, direktør for OPM, gir kontrakten til Willys med en opsjon på å kunne øke den med 50%.

August
Ford foreslår at de får en kontrakt på de 8000 bilene ekstra. De ville da levere 8000 av modell GP, Men OPM avslår dette.
Willys leverer de siste av 1500.

September
Willys lager 50 ekstra biler av typen MA. S/N 85501-85550

Oktober
Willys tilbyr seg å assistere en leverandør til med å bygge flere av standard typen (MB) ved å overlevere tegningene sine.
Eneste klausul var at de bare kunne levere disse bilene til U.S Goverment.
November
Willys godtar at Ford skal bli den andre kilden.
1942 Februar
GPW i full produksjon.

August
QMC avgjør at alle fremtidige kontrakter på jeeper skal deles ca. 50/50 mellom Willys og Ford.
Modifikasjoner
Willys overleverte som tidligere nevnt tegningene av sin modell MB( M=Military B= andre utgave) til Ford. Det er med dette ikke sagt at Ford sin modell GPW (G=goverment P= 80″ hjul avstand W= Willys design) er lik Willys MB på alle punkter, men alle delene er ombyttbare.
Ford merket nesten alle sine deler med GPW, Ford eller bare en F. Det blir sagt at dette ble gjort fordi Henry Ford var redd for at Willys kvaliteten var dårligere enn hans, og dermed kunne risikere å få Willys deler i retur som reklamasjon. Det viste seg at dette ikke stemte og etter hvert ble mye av F-merkingen borte.
Har laget en oversikt for MB og GPW om modifiakasjoner som ble fortatt under produksjonen.
Bakgrunnsinfo. – William S. Knudsen
William S. Knudsen var dansk. Han utvandret til U.S.A. rundt forrige århundreskifte og jobbet for både  Ford og for General Motors. Han ble etter hvert ansett som ekspert på masseproduksjon av kjøretøyer, i tillegg til at han var kjent som en dyktig leder. På 1920- og 1930-tallet var han direktør for Chevrolet, og i noen år før krigen var han toppsjef for hele General Motors. På 1920-tallet begynte Chevrolet å bygge fabrikker utenfor U.S.A., og det var vel kanskje ikke tilfeldig at den første ble bygget i København, Knudsens hjemby.
Da krigen begynte ble Knudsen “headhuntet” av president Roosevelt til å hjelpe med å bygge opp krigsproduksjonen. Han avanserte i løpet av krigen til generalløytnant i U.S. Army, og skal ha vært den eneste som noen gang har fått slik høy rang uten å ha militær utdannelse.
 
Bantams første prototype Fords første prototype Willys første prototype
 thumb_ford_200_136thumb_bantam1_200_146thumb_willys_200_148
Willys MB – tidlig versjon 1941 -42   Willys MB – endelig versjon 1942 – 45
thumb_willys2_200_135 thumb_willys3_200_138