Nytt fra LMK 5/2017 - Om LMK-forsikringen

Nytt fra LMK 5/2017 - Om LMK-forsikringen

Publisert av Geir Iversen den 20.11.17. Oppdatert 17.01.18.
Om LMK-forsikringen;

Ut 2017 skjer fremdeles all nytegning og fornyelse av LMK-forsikring gjennom WaterCircles 
Norge AS. Ny samarbeidspartner, IF, gjelder først fra 1.1.2018, og før denne datoen kan ikke
IF overføre noen LMK-kunder.  

Derfor er det ekstra viktig å merke seg at;
Forsikringer kan sies opp når som helst, helt uavhengig av tidspunkt for hovedforfall.
For mye innbetalt premie, vil bli tilbakebetalt deg som forsikringstaker.

Det er slik at det kun er forsikringstaker som kan si opp, fornye eller endre egne forsikringer. Husk at 
en LMK-forsikring vil kun leveres av LMKs gjeldende samarbeidspartner. En videreføring av LMK-
forsikringen innebærer derfor at du som forsikringstaker bytter fra WaterCircles Norge AS til IF fra
2018. 

Derfor vil LMK;
Sørge for en enkel og praktisk løsning for at forsikringene kan flyttes over til IF fra 2018.
Komme med løpende informasjon til LMKs eierklubber hvordan dette enklest mulig kan gjøres. En løsning her er under utvikling.

Husk også at;
Flytting av LMK-forsikringene krever ingen ny besiktigelse eller godkjenning i klubb. Dette krever kun et samtykke fra deg som forsikringstaker.
IF garanterer lik pris på forsikringene. Dette gjelder også alle øvrige forsikringer som hus, hytte, båt etc.

LMK-forsikringen bidrar til å støtte LMKs arbeid;
Forsikringsordningen bidrar økonomisk til eksistensen av LMK. Med de utfordringene vår bevegelse
står overfor, er det nødvendig med et sterkt talerør som fremmer veterankjøretøyenes sak. 
Viktige saker som;

Retten til å kunne eie, bruke og restaurere et motorhistorisk kjøretøy.
Muligheten til drivstoff tilpasset våre kjøretøy.
Aksept for at motorhistorie er kultur og ikke et avgiftsobjekt.

LMK er landets største sentralorganisasjon for motorhistoriske kjøretøy. La oss derfor få muligheten 
til dette også fremover!

Med hilsen
Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK