Årsmøte Møre og Romsdal

Årsmøte HMKF Møre og Romsdal

Detaljer

Dato lørdag 21. mars 2020
Kalender HMKF Møre og Romsdal

Sted

Navn Lokalavdeling Møre&Romsdal
Adresse
Skogveien 38
6517 KRISTIANSUND N
Kjøreinstruks Byskogen Camping. Skogveien 38. Kristiansund. N.