Dette er HF radiostasjoner. SCR-694 opererer i frekvensområdet fra 3.8 - 6.8 Mhz i ett bånd. AN/GRC-9 opererer i frekvensområdet fra 2 - 12 MHz i tre bånd. Disse to radioene kan kommunisere med hverandre. Modulasjonstype er AM telefoni, og CW morse telegrafi og MCW modulert morse telegrafi. Utgangseffekten er 15 Watt (high) og 8 watt (low) for morse telegrafi, 8 watt (high) og 4 watt (low) AM telefoni. Tilbehøret for disse er det samme så de tas derfor under ett i denne sammenheng.

Se alle detaljer i dokumentet under.