Om HMK


Historiske Militære Kjøretøyers Forening (HMK) er en sivil upolitisk forening hvis formål er å bevare enhver type kjøretøy av militærhistorisk betydning, deler til disse, dokumentasjon og annet materiell med naturlig tilknytning til kjøretøyene og deres bruk. HMK vil søke å skape interesse og kunnskap om militære kjøretøy som i første rekke er brukt av norske styrker eller utenlandske styrker på norsk jord, samt skape et miljø av tekniske og forsvarsinteresserte personer, både lokalt og på sentralt plan.